Dự án thực hiện thông qua các đối tác sau đây:

Tại Phú Yên: Trường Cao đẳng nghề Phú Yên

Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Tại Đồng Nai: Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

Trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh

– Trung tâm Công tác XH và Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố

Ngoài ra dự án cũng hỗ trợ các bạn học sinh sinh viên trong chương trình Hỗ trợ toàn diện của Dự án cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác.