Dự án Xây dựng Kỹ năng vào đời – Future Skills được WWO Việt Nam thực hiện với sự tài trợ của ngân hàng HSBC và các nhà tài trợ khác.

Dự án hỗ trợ 3000 thanh thiếu niên từ 14 đến 22 tuổi đạt được những kỹ năng thiết thực và phù hợp nhất, hướng tới một cuộc sống tự lập và vững vàng về tinh thần và thể chất.

Dự án được thực hiện tại Phú Yên, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ với lộ trình chính thức là hai năm (tháng 9/2020 đến tháng 9/2022) và có thể tiếp tục gia hạn.

Các bạn trẻ tham gia Dự án sẽ được hỗ trợ phát triển Năng lực cá nhân một cách toàn diện thông qua mô hình sau đây: