Tổ chức WWO tại Việt Nam

Worldwide Orphans (WWO) là một tổ chức Phi lợi nhuận được Bác sĩ Jane Aronson thành lập tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ vào năm 1997.

Trong hơn hai thập niên vừa qua, chúng tôi đã phát triển các chương trình Hỗ trợ và Can thiệp toàn diện cho hơn 150.000 trẻ em, thanh thiếu niên và 30.000 người lớn có hoàn cảnh khó khăn tại 6 quốc gia: Bulgaria, Ethiopia, Haiti, Serbia, Việt Nam và Hoa Kỳ.

Từ năm 2004, WWO đã có mặt tại Việt Nam và được xếp vào nhóm top 3% các tổ chức Phi Lợi nhuận có đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

Tại Việt Nam chúng tôi hợp tác với hơn 30 cơ sở và nhà trường tại 11 tỉnh thành dưới sự điều phối và hỗ trợ của PACCOM và Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố tại địa phương.

Đã và đang hỗ trợ 15000 trẻ em, thanh thiếu niên và 12000 người lớn có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay đang hỗ trợ 2500 trẻ em, thanh thiếu niên và 1500 người lớn trong các chương trình hỗ trợ can thiệp toàn diện.

WWO Việt Nam

WWO Global