– Khi nghĩ đến nhu cầu chăm sóc Sức khỏe, chúng ta thường chỉ nghĩ tới Sức khỏe thể chất. Ngay cả với sức khỏe thể chất, tuy biết là quan trọng nhưng chúng ta cũng hay gác lại một bên do áp lực cuộc sống và áp lực học tập.

– Chúng ta sẽ không nghĩ như vậy nếu nhận ra được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

– Hãy cải thiện sức khỏe tinh thần để cải thiện sức khỏe thể chất.

– Khi đã khỏe mạnh, tự tin, bạn sẽ đủ sáng suốt và bình tĩnh để giải quyết những áp lực trước mặt và lâu dài.