Mô hình Xây dựng Kỹ năng vào đời là hình tam giác gồm 3 cạnh: Kỹ năng Nghề nghiệp, Kỹ năng Hội nhập, và Kỹ năng chuẩn bị việc làm.

Vì sao chúng ta cần hoàn thành 3 cạnh của hình Tam giác Kỹ năng Vào đời?

Thông thường chúng ta nghĩ rằng muốn có việc làm tốt thì cần có tay nghề thành thạo!

Điều này hoàn toàn đúng! Tuy nhiên đây chỉ là 1 vế của hằng đẳng thức “Xây dựng Năng lực cá nhân”.

Bên cạnh việc rèn luyện để có tay nghề thành thạo, chúng ta cần chuẩn bị cho việc hội nhập xã hội và thích ứng với môi trường công việc trước mắt. Hai loại kỹ năng này chúng ta thường không được học ở nhà trường, hoặc nếu có thì cũng rất hạn chế.

Tuy nhiên, hãy hình dung nếu chúng ta không có kỹ năng để tương tác trong xã hội, và hoàn toàn bỡ ngỡ về môi trường công việc thì tay nghề thành thạo chưa đủ cho cuộc sống độc lập.

Đọc thêm thông tin cụ thể về các nhánh Kỹ năng nói trên dưới đây.