Cần lưu ý một số nguyên tắc sau đây khi bạn chọn học một nghề:

Lý thuyết vs Thực hành

Sự khác biệt giữa Giáo dục hàn lâm và Giáo dục Nghề nghiệp nằm ở tỉ lệ Lý thuyết và Thực hành. Đó là điều đầu tiên cần lưu ý khi bạn chọn một nghề để học. Về nguyên tắc, tỉ lệ 70% và 30% cho Thực hành và Lý thuyết là chọn lựa tốt nhất. Hãy chuẩn bị tâm thế để thực hành nhiều nhất, vì như vậy bạn mới có thể thực sự thực hiện được công việc được giao sau này.

Đào tạo nghề dựa trên năng lực thực hiện công việc

Sự thành thạo phải là mục tiêu cuối cùng của bạn khi học một nghề. Nếu có câu nói “Bác sĩ không thể ra trường với điểm 5 trên 10”, thì câu này cũng có thể áp dụng với tất cả các nghề khác. Kiến thức và kỹ năng nửa vời sẽ không giúp bạn thực hiện được công việc. Ngay cả nếu bạn được tuyển dụng, thì rất nhanh sau đó, nhà tuyển dụng sẽ nhận ra bạn chưa đạt được mục tiêu thực hiện được công việc của mình.

Đào tạo nghề để giải quyết vấn đề

Hãy hình dung khi bạn vào vị trí thợ sửa xe gắn máy. Khi khách hàng mang xe đến chỗ bạn, họ sẽ không nói với bạn là “Thay giùm tôi bộ chế hòa khí”, mà họ sẽ mô tả vấn đề như sau: “Xe khó khởi động, khi khởi động có tiếng nổ ở ống pô, máy xe bị rung mạnh…”. Nếu không đủ kinh nghiệm thực hành, bạn sẽ không khoanh vùng được vấn đề để bắt đầu giải quyết vấn đề.

Nếu bạn là thợ may, khách hàng đặt may áo dài có thể sẽ nói: “May làm sao để che bớt vòng bụng to của tôi”. Nếu bạn chỉ dựa vào công thức cắt may theo lý thuyết mà không theo kinh nghiệm thực hành, bạn sẽ không giải quyết được vấn đề do khách hàng đặt ra.