Dự án Xây dựng Kỹ năng vào đời sẽ giúp bạn đạt được các Kỹ năng chuẩn bị đi làm, từ việc Khảo sát thị trường lao động, Đánh giá năng lực bản thân, Lập hồ sơ xin việc… đến việc Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, Xây dựng tác phong làm việc, Văn hóa nơi làm việc.

Đây là những kỹ năng có thể áp dụng cho người muốn đi làm được trả lương. Đối với các bạn muốn tự tạo việc làm, các bạn có thể đăng ký thêm các kỹ năng khác có liên quan về Khởi nghiệp.